VVE Beleidsplan

Kinderopvang Regenboog

VVE Beleidsplan

In dit algemene Voor- en Vroegschoolse Educatie –beleidsplan (VVE) staat beschreven op welke wijze Kinderopvang Regenboog uitvoering wil geven aan de Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Kinderopvang Regenboog is een lokaal georiënteerde kinderopvang. We richten ons op de opvang van kinderen in Caminghaburen en omgeving. Naast kinderopvang en BSO bieden wij ook vanaf januari 2024 VVE-peuteractiviteiten voor de kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar aan.

De uitvoering van de dienstverlening van de genoemde kinderopvang valt onder de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van Lisette de Vries-Weima en Ida Weima-Wahle (eigenaars kinderopvang Regenboog)