Protocol ziekte en beleid

 

Doel van het Protocol Ziekte en Beleid bij Kinderopvang Regenboog is het doeltreffend beleid voeren in geval van ziekte bij kinderen door de Pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Regenboog.